הדרכות והסמכות מדריך בטיחות ולעבודה בגובה.

אנו מעבירים קורסים והשתלמויות בנושאי בטיחות בעבודה

כל משתתף מקבל הדרכה צמודה ויחס אישי

כשבסיום הקורס מוענקת תעודה בתחום הרלבנטי .

 

תקציר התקנה לעבודה בגובה - 2007

 

עבודה בטוחה בגובה – מניעת נפילות.

 

תקציר התקנה

 

תקציר דרישות מתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)

 

כפי שפורסם ע"י משרד התמ"ת

 

1. מה מוגדר כ"עבודה בגובה"?  

 

עבודה בגובה היא כל עבודה שבשלה עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2 מטר ושנתקיים בה אחד מאלה:

 

א)     לא הותקנו עבורה משטח עבודה או מדרכת מעבר עם גידור או מעקה תקני ואמצעי גישה נאותים ובטוחים

ב)     העבודה מצריכה הטיית הגוף ביותר מ- 45 מעלות מעבר לגידור או למעקה משטח העבודה או מדרכת המעבר

ג)      עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן

 

2. האם כל עובד בגובה מחויב בהכשרה או הדרכה?

 

עבודת טיפוס תרנים וכן עבודה גלישה מחייבות הכשרה באמצעות מוסד שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי לביצוע הכשרות אלה.

עבודות אחרות בגובה כגון טיפוס על סולם, עבודה על גגות, עבודה מתוך סלי הרמה וכל עבודה העונה להגדרת עבודה בגובה,

מחייבות הדרכה ע"י אדם בעל ניסיון לביצוע עבודות אלה שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי ויכול שההדרכה תעשה במסגרת פנים מפעלית.

 

3. מי יכול להיות מאושר ע"י מפקח עבודה ראשי לביצוע הכשרות אלה?

 

ממונה על בטיחות בעל אישור כשירות, מנהל עבודה מאושר בבניה, מנהל מוסך לכלים חקלאים, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת ציוד הבטיחות והמתקנים הנדרשים, המכירים את השימוש בהם, בדיקתם וכדומה.

 

4. האם כל אדם צריך לעבור הדרכה בכל סוגי הפעילויות והמתקנים בעבודה בגובה?

 

לא. עובד צריך לעבור הדרכה רק בתחומי עיסוקו השוטף וכך ירשם ויתועד בכתב המינוי שיקבל בסיום ההדרכה

 

5. האם קיימת חובת שימוש בציוד מגן אישי (צמ"א) להגנה מפני נפילה מגובה?

 

כל עבודה המוגדרת כעבודה בגובה מחייבת שימוש בצמ"א להגנה מפני נפילה מגובה. לרבות שימוש ברתמת בטיחות המחוברת למערכת לבלימת נפילה, שימוש בקסדות מגן, שימוש בנעליים למניעת החלקה וכדומה.

יוצא מהכלל הוא שימוש בסולם שגובהו עד 4.5 מטר שאינו מחייב שימוש בצמ"א וכן טיפוס עגורנאי מוסמך על סולם בעגורן צריח לצורך הפעלתו.

 

6. מדוע יש צורך לשימוש בצמ"א כאשר משתמשים בסל הרמה, בימה מתרוממת ניידת או פיגום תלוי ממוכן?

 

היות וקיימת סכנה של התהפכות הכלי המרים עקב חוסר יציבות רגעית, קיבוע לא תקין, חוסר מיומנות וכדומה.רוב התאונות בכלים אלה יסתיימו בנזק קל יחסית, ברוב המקרים העובד מועף מתוך הסל/משטח העבודה ונחבט ברצפה – השימוש בצמ"א מבטיח את מיקומו באופן בטוח יותר.

 

7. האם קיימת חובת בדיקה רפואית לכל עובד בגובה?

 

רק מטפסי תרנים, גולשי בנין והמנהלים המקצועיים לעבודות אלו מחויבים להיבדק ע"י רופא תעסוקתי.

בעבודות אחרות בגובה אין חובה לביצוע בדיקה רפואית, אך יש לזכור כי עובד הנתון תחת השפעת סמים או אלכוהולאו שרוי במצב העלול לסכן את העובדים אתו, או מנוע לבצע עבודתו בביטחון עקב מצב נפשי, חולשה או לקוי גופניאסור לו לבצע כל סוג של עבודה בגובה.

 

8. האם קיימות דרישות מיוחדות לשימוש בסולם שאינו קבוע?

 

יש להשתמש רק בסולמות העומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י – 1847, שהוא התקן הרשמי לסולמות

 

9. האם חל איסור מחלט לשימוש בסולמות שאינם עומדים בתקן הישראלי?

 

לא. ניתן להשתמש בסולם עץ שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי ובלבד שהוא מיועד למעבר בין מפלסים שונים בעבודות בניה והוא בנוי בחוזק ובדרישות ייחודיות המפורטות בתקנה.

 

10. האם ניתן לבצע עבודות מעל סולם?

 

מעל סולם ניתן לבצע עבודה שאינה ממושכת או מאומצת בתנאי שאינה מחייבת הטיית גוף העובד באופן שעלול לגרום לאיבוד שיווי משקלו. כמו"כ ניתן לבצע עבודה אחרת מעל סולם בתנאי שהסולם מקובע כראוי והעובד מאובטח בצורה בטוחה למבנה יציב שעליו מבוצעת העבודה.

 

11. האם ניתן לבצע עבודה בסולם מפרקי כשהעובד נמצא עליו בתנוחת רכיבה מעל ראש הסולם?

 

ניתן לבצע עבודה כמפורט בסעיף הקודם בתנאי שגובה הסולם קטן מ- 2 מטר.

 

12. האם ניתן להסתפק בהדרכה לעבודה בגובה באופן חד פעמי?

 

ההדרכה תקפה לשנתיים וצריך לחדשה עם תום תקפותה. בסיום ההדרכה חותם מחזיק מקום העבודה והמדריך לעובד על כתב מינוי שחייב לביות ברשות העובד והעתקו בידי המעביד. בכתב המינוי נרשם תוקף המינוי לרבות סוגי הפעילויות בגובה המותרות לאותו עובד.

 

13. האם קיימת חובת רענון להכשרת גולשי בניין, מטפסי תרנים ומנהלים מקצועיים?

 

קיימת חובת רענון להכשרה שקיבל גולש בניין, מטפס תרנים או מנהל מקצועי. חובת הרענון מותנית בבדיקה רפואית חוזרת כאשר פרק זמן הרענון משתנה עם גיל העובד. עד גיל 30 – אחת ל-3 שנים, עד גיל 50 אחת לשנתיים ומעל גיל 50 אחת לשנה.

 

14. האם עפ"י דרישת התקנות נדרש היתר לביצוע עבודות גלישה כפי שהדבר נעשה עד היום?

 

לא נדרש היתר לעבודות גלישה, אך בסמוך לכל תחילת עבודת גלישה יש להודיע על ביצועה למשרד מפקח העבודה באזור בו מתבצעת העבודה. ע"ג טופס אותו ניתן להשיג במשרדי מפקח העבודה האזורי.

 

15. האם ניתן לבצע פעילות כלשהי של עבודה בגובה ע"י עובד בודד?

 

כל עבודה בגובה מחייבת לפחות 2 עובדים ובטיפוס תרנים או גלישה חובת נוכחות ופיקוח של המנהל המקצועי

 

16. האם ניתן להשתמש בחגורת בטיחות?

 

אין להשתמש בחגורת בטיחות כתחליף לרתמת בטיחות, למרות שבתקנות צמ"א מצוין כי ניתן לעבוד בחגורת בטיחות

 

17. האם טיפוס על תורן בכל גובה מחייב הכשרה כמטפס תרנים?

 

עבודת טיפוס תרנים שממנה עלול ליפול אדם לעומק הקטן מ-4.5 מ' לא מחייבת הכשרה כמטפס תרנים, אלא במסגרת הדרכה פנים מפעלית לביצוע עבודה בגובה.

 

הבהרה:

מסמך זה כפי מהווה תמצית בלבד לדרישות התקנות אך אינו מחליף בשום אופן את דרישות התקנות המלאות כלשונן

 

תחומי-עיסוק